Veelgestelde vragen

 

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als je jouw kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 23 mei 2024 (9u) inschrijven voor schooljaar 2024-2025 in een kleuter- of lagere school in Beersel, Halle, Pepingen, Sint-Genesius-Rode of Sint-Pieters-Leeuw. Op dat moment zullen in heel wat scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

 

Ik wil aanmelden voor het 1e leerjaar. Wat moet ik weten?

Voor 6-jarige kinderen in het 1e leerjaar gelden er toelatingsvoorwaarden. Belangrijk om te weten wanneer je kind van school wenst te veranderen bij de overstap van de 3e kleuterklas naar het 1e leerjaar:

Een 6-jarige leerling ingeschreven in een erkende Nederlandstalige kleuterschool, die het voorgaande schooljaar ten minste 290 halve dagen aanwezig was, heeft toegang tot het gewoon lager onderwijs. Een leerling die hier niet aan voldoet kan nog toegang krijgen in de volgende gevallen:

  • Een gunstig advies van de klassenraad voor kleuteronderwijs
  • Een ongunstig advies van de klassenraad voor kleuteronderwijs, maar wel een gunstige beslissing van de klassenraad lager onderwijs.

Een leerling ingeschreven in een Franstalige kleuterschool heeft een gunstige beslissing van de klassenraad lager onderwijs nodig om te starten.

Let op, een nieuwe gerealiseerde inschrijving is geen garantie op een effectieve start in september. De school kan je kind achteraf uitschrijven indien de klassenraad een ongunstige beslissing neemt. Bespreek dit tijdens het inschrijfmoment met de school.

 

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle scholen van Beersel, Halle, Pepingen, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw doen mee. Je vindt een overzicht van deze scholen onder de rubriek "Scholen". Wij raden je aan je kind aan te melden voor zoveel mogelijk scholen. hoe hoger het aantal scholen waarvoor je aanmeldt, hoe hoger de kans op een toewijzing. De registratie van slechts 1 school, vergroot de kans op een plaats niet.

 

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Je moet aanmelden tijdens de correcte aanmeldingsperiode, maar het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt is niet van belang om de rangschikking te bepalen. Je kan dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om je kind aan te melden.

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig om het aan te melden. Alle kinderen met de Belgische nationaliteit hebben een rijksregisternummer. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van je kind en kan je terugvinden op de kids ID of op een klevertje van de mutualiteit van uw kind. Je kan ook terecht op het gemeentehuis van je woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling. Je kan vragen om het rijksregisternummer van je kind op dat document te vermelden.

Heeft je kind niet de Belgische nationaliteit en dus geen rijksregisternummer? Neem contact op met de beheerder door een mail te sturen naar greet.marcelis@ond.vlaanderen.be.

 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Nee, je kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld.

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Je vindt een overzicht van de vrije plaatsen onder de rubriek "Vrije plaatsen". Deze rubriek wordt geactualiseerd net voor de start van elke aanmeldingsperiode.

 

Heb ik recht op voorrang?

Kinderen die tot de voorrangsgroep behoren melden aan in een aparte periode. Zij krijgen op deze manier voorrang op de andere leerlingen. De voorrang is dus enkel geldig in deze periode. Heb je recht op voorrang, maar vergeet je in de periode voor voorrangsgroepen aan te melden, dan verlies je jouw recht op voorrang.

Tot de voorrangsgroep behoren:

  • Kinderen die vallen onder dezelfde leefentiteit: (half)broers, (half)zussen, kinderen die op hetzelfde domicilieadres wonen
  • Kinderen van personeel van de school: voor concrete vragen neem je contact op met de school waar je werkt

De voorrang geldt enkel in de vestigingsplaatsen van de basisscholen waar de andere broers of zussen reeds ingeschreven zijn of waar de ouder tewerkgesteld is. Er kan geen beroep worden gedaan op voorrang in het basisonderwijs als er leerlingen op dezelfde campus ingeschreven zijn in het secundair onderwijs of buitengewoon onderwijs.

De kinderen moeten voldoen aan de voorwaarden voor het recht op voorrang op 22/01/2024 - 8u. Bij vaststelling dat een leerling niet kan voldoen aan de voorwaarden voor het verwerven van het recht op voorrang, wordt de leerling niet meer geordend tijdens de voorrangsperiode en dient er opnieuw aangemeld te worden in de reguliere aanmeldperiode. De ouders van leerlingen die niet voldoen worden hierover geïnformeerd door de school en kunnen eventueel bezwaar kenbaar maken aan de school.

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

De kinderen worden per geboortejaar/leerjaar eerst geordend op basis van schoolkeuze. Eerst komen de kinderen die de school als eerste keuze hebben, dan de kinderen die de school als tweede keuze hebben, dan de kinderen die de school als derde keuze hebben …

Dan worden ze per schoolkeuze geordend op basis van afstand. Eerst komen de kinderen met een domicilieadres dicht bij de school, dan de kinderen met een domicilieadres verder van de school. 

 

De afstand is de kortste wandelafstand tussen het domicilieadres van het kind en de vestigingsplaats van de school berekend via erkende wegen in Google Maps.

De vrije plaatsen worden ingevuld via de toewijzing van de leerlingen. Leerlingen krijgen een plaats toegewezen in een school, in de volgorde van deze ordening. 

 

Hoe meld ik een tweeling aan?

Als je 2 kinderen voor hetzelfde geboortejaar of leerjaar wilt aanmelden, registreer je voor elk kind afzonderlijk de aanmelding.

Indien 1 kind toegewezen wordt en het andere op de wachtlijst staat na aanmelding, zullen beide kinderen samen worden ingeschreven.

 

Wat als mijn kind niet aan de hoogste schoolvoorkeur wordt toegewezen?

Als het systeem je kind in een lagere schoolkeuze toewijst, dan ontvang je een toewijzingsbericht voor die bepaalde school. Er wordt geadviseerd in deze school tijdens de inschrijvingsperiode de inschrijving te realiseren, zodat je zeker bent van een inschrijving.

Het systeem registreert de naam van je kind op de lijsten van scho(o)l(en) met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal je een weigeringsdocument ontvangen met een nummer op de weigeringslijst.

Door het principe van "opvissen" zal de school waar je op de weigeringslijst staat je binnen de 7 kalenderdagen contacteren wanneer er een plaats voor je kind is vrijgekomen. Je kan je kind dan in deze school inschrijven indien je dat wenst en uitschrijven in de andere school. Je krijgt 7 kalenderdagen om je beslissing mee te delen aan de school.

 

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. 

 

Welk adres geef ik op?

Enkel het officiële domicilieadres van het kind kan worden geregistreerd voor de toewijzing. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

Verhuis je binnenkort? Contacteer dan de beheerder voor meer informatie via greet.marcelis@ond.vlaanderen.be

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Het is heel belangrijk je gegevens in de bevestigingsmail te controleren na aanmelding.

Je kan zelf je gegevens niet meer wijzigen na het insturen van het aanmeldformulier. Neem daarom zeker de tijd om het formulier zo correct mogelijk binnen de aanmeldperiode in te vullen.

Heb je toch een fout gemaakt? Neem dan contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via greet.marcelis@ond.vlaanderen.beDoe dit voor de aanmeldperiode is afgeslotenNa het afsluiten van de aanmeldperiode kan je jouw registratie niet meer wijzigen.

 

Wat is een bericht van toewijzing?

Op je toewijzingsbericht staat vermeld in welke school je kan inschrijven en tijdens welke periode. Via dit bericht heb je recht op een inschrijving in de betrokken school. Indien je jouw kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt je recht op inschrijving in de school. Contacteer de school op tijd en realiseer de inschrijving voor het afsluiten van de inschrijvingsperiode.

 

Wat is een weigeringsdocument?

Dit betekent dat er voor je kind in die school op dat ogenblik geen plaats is. Je staat wel op de weigeringslijst van die school. De school zal je binnen 7 kalenderdagen contacteren wanneer er een plaats voor je kind vrijgekomen is, volgens de volgorde van de plaatsen op de weigeringslijst. Je kan je kind dan toch in deze school inschrijven indien je dat wenst. Je krijgt 7 kalenderdagen om je beslissing mee te delen aan de school.

  

Wat als ik geen computer of internet heb?

Contacteer de ondersteunende diensten: https://basisschool-aanmelden.be/contact