Informatie

INFORMATIE

De aanmeldingsprocedure is conform het inschrijvingsdecreet basisonderwijs, na te lezen op

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12254#307058

Hieronder enkele basisprincipes

 

WIE MOET AANMELDEN?

  • Voorrangsgroepen - (half)broers en (half)zussen, kinderen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, kinderen van personeel:

Let op! Hoewel deze kinderen voorrang krijgen, moeten ze ook aanmelden in de aparte periode bestemd voor voorrangsgroepen. Enkel tijdens deze periode geldt het recht op voorrang. Deze kinderen moeten voldoen aan de voorwaarden voor het recht op voorrang op uiterlijk 22 januari 2024- 8u.

  • Kleuters geboren in 2022:

Alle kinderen geboren in 2022 moeten zich aanmelden, ook indien zij pas starten op 1 september 2025!

  • Kinderen die van school veranderen.

Hieronder vallen ook de kinderen die uit de 3de kleuterklas van een autonome kleuterschool uitstromen naar het 1ste leerjaar. Vraag hierover meer informatie aan de school.

Bij het ingeven van jouw schoolvoorkeuren registreer je niet de huidige school. Je blijft in deze school ingeschreven tot wanneer je zelf toestemming geeft om uit te schrijven.

 

WAT ALS IK MIJN KIND NIET AANMELD?

Alle basisscholen in Beersel, Halle, Pepingen Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw doen mee! Als je je kind niet aanmeldt, kan je het vanaf 23 mei 2024 inschrijven in een school waar nog plaats is.

Op dat moment zullen in heel wat scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

 

HOE GA JE TE WERK?

1. Aanmelden

Data van aanmelden:

- Aanmeldingen voorrangsgroepen: 08/01/2024 (10u) - 19/01/2024 (16u)

- Aanmeldingen alle kinderen: 27/02/2024 (10u) - 19/03/2024 (16u)

Je surft naar www.basisschool-aanmelden.be. Daarna ga je naar de rubriek "aanmelden".

We raden je aan om voldoende scholen van voorkeur op te geven, hoe hoger het aantal scholen waarvoor je aanmeldt, hoe hoger de kans op een toewijzing. Het kiezen van slechts 1 school verhoogt de kans niet op het vinden van een plaats!

Zet de scholen hierbij in volgorde van jouw voorkeur. Wanneer er te veel ouders kiezen voor eenzelfde school, zal de software plaatsen toewijzen op basis van schoolkeuze in de eerste plaats en daarna afstand.

Hoe gebeurt dat? De aangemelde kinderen worden geordend per schoolkeuze. Eerst komen de kinderen die de school als eerste keuze opgaven, dan de kinderen die de school als tweede keuze opgaven,... Dan worden ze geordend per schoolkeuze op basis van afstand. De afstand is hierbij de wandelafstand van het domicilieadres van het kind tot aan de school. De kortste wandelafstand via de door Google Maps gekende wegen, wordt in aanmerking genomen.

Bij de aanmelding van je kind, speelt het tijdstip geen rol, zolang het maar binnen de hierboven aangeduide periode gebeurt. Je kan dus rustig je tijd nemen. 

Kinderen die behoren tot de voorrangsgroepen hebben alleen voorrang in de aanmeldingsperiode voor voorrangsgroepen van 8 januari 2024 tem. 19 januari 2024. Deze kinderen moeten voldoen aan de voorwaarden voor het recht op voorrang op uiterlijk 22 januari 2024- 8u. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn, worden de leerlingen toegewezen op basis van afstand zoals alle andere kinderen.

 

2 . Toewijzingsresultaat

Tussen de aanmeldingsperiode en de start van de inschrijvingsperiode ontvang je via e-mail een bericht van toewijzing en/of een bericht van weigering met vermelding van de plaats van je kind op de wachtlijst. 

Wie in de voorrangsperiode aanmeldde ontvangt het resultaat op 25/01/2024, wie in de periode voor alle kinderen aanmeldde ontvangt het resultaat op 18/04/2024.

 

3. Inschrijving in de school 

Tijdens de inschrijvingsperiode realiseer je de definitieve inschrijving in de toegewezen school. Je krijgt hiervoor nog instructies van de school. Indien je je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, dan vervalt je toewijzing.

De inschrijvingsperiode voor kinderen behorende tot de voorrangsgroep loopt van 29/01/2024 tem 09/02/2024.

De andere aangemelde en toegewezen kinderen schrijven in van 22/04/2024 tem 13/05/2024

Wat doen met een weigeringsdocument? 

Je plaats op de wachtlijst is automatisch geregistreerd. Je zal door de school gecontacteerd worden wanneer er voor je kind een plaats vrij komt. Dit gebeurt in volgorde van de plaats op de weigeringslijst. Deze plaats wordt bepaald volgens dezelfde ordeningscriteria zoals de toewijzingen.

 

Vrije inschrijvingsperiode vanaf 23 mei 2024

Tijdens deze periode gebeuren de inschrijvingen chronologisch en rechtstreeks in de school. Alle andere criteria vervallen. Heel wat scholen zullen echter geen vrije plaatsen meer hebben. In dat geval registreert de school je op de weigeringslijst en ontvang je een weigeringsdocument met vermelding van de plaats van je kind op die weigeringslijst.