Privacybeleid

Gebruikersovereenkomst

Als je jouw kind aanmeldt via www.basisschool-aanmelden.be ga je akkoord met alle toepassingen, acties en beslissingen van de schoolbesturen van Beersel, Halle, Sint-Genesus-Rode en Sint-Pieters-Leeuw. Deze lees je in onderstaande gebruikersovereenkomst en privacyverklaring. Deze gebruiksovereenkomst en privacyverklaring zijn in overeenstemming met het aanmeldingsdossier zoals goedgekeurd door AGODI en de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Als je niet wilt dat wij jouw gegevens verwerken, kan je je hiertegen verzetten via greet.marcelis@ond.vlaanderen.be . Hou er wel rekening mee dat wij je dan de gevraagde dienst – het verwerken van de aanmelding van je kind – niet kunnen verstrekken.

Het instemmen met deze gebruikersovereenkomst en privacyverklaring zijn noodzakelijk om de aanmelding te kunnen starten.

 

Gegevensverwerking in het kader van het centraal aanmeldingsregister.

Het organiseren van de inschrijvingen is de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur.

Alle scholen voor gewoon basisonderwijs, gelegen in het werkingsgebied van het LOP Beersel, Halle, Sint-Pieters-Leeuw basisonderwijs, de basisscholen van Pepingen en de Nederlandstalige basisscholen van Sint-Genesius-Rode werken met een gezamenlijk, digitaal aanmeldingssysteem.

De schoolbesturen vaardigden leden in een werkgroep af voor het ordenen, toewijzen en bekendmaken van de resultaten.

Je persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2024-2025 op basis van het algemeen belang dat werd toegekend.

 

Privacyverklaring.

Welke informatie van je gezin zit in het aanmeldingsregister ?

In het aanmeldingsregister komt de informatie:

 • Die je bij het aanmelden invult.
 • Die noodzakelijk is voor de ordening van je kind in elke school die je registreert.

Er wordt geen koppeling gemaakt met andere databanken met persoonsinformatie over jou of jouw kind.

 

Je kan je gegevens wijzigen gedurende de volledige aanmeldingsperiode. Je contacteert de beheerder greet.marcelis@ond.vlaanderen.be en je ontvangt nadien een kopie van de nieuwe geregistreerde gegevens.

Na de aanmeldingsperiode is het niet meer mogelijk om gegevens te wijzigen.

 

Waarvoor worden de gegevens gebruikt ?

 • Op individueel niveau worden de gegevens van je kind gebruikt voor:
  • Voor de rangordening van je kind en de toewijzing in een school.
  • Om je op de hoogte te brengen van het resultaat van uw aanmelding.
  • Om je kind in de toegewezen school te kunnen inschrijven, zonder dat je dezelfde gegevens nog eens moet doorgeven.
  • Om voor je kind het recht op een plaats in een school van hogere voorkeur te vrijwaren, als daar later toch nog een plaats vrijkomt.
 • Op geaggregeerd niveau worden de gegevens van alle aangemelde kinderen gebruikt om de goede werking van het aanmeldingssysteem te evalueren en na te gaan:
  • Of het systeem technisch goed functioneert en de afstandsberekeningen, rangordeningen en toewijzingen correct gebeuren
  • In welke mate kinderen terecht kunnen in een school van hogere voorkeur van hun ouders
  • In welke mate we erin slagen in scholen een evenredige verdeling van kansarme en kansrijke kinderen te realiseren.

Wie kan welke gegevens van je kind en je gezinssituatie inzien ?

 • De personen die door de schoolbesturen asl werkgroep gemandateerd zijn om het aanmeldingsregister te beheren en/of de helpdesk voor ouders en scholen bemannen.
 • De directeur van de school waaraan je kind wordt toegewezen, met het oog op het realiseren van de inschrijvingen van je kind. De school krijgt niet te zien wat jouw voorkeurorde is, noch voor welke andere scholen je jouw kind aanmeldde.
 • De directeur van de scholen waar je kind op de weigeringslijst komt. Ook deze scholen krijgen niet te zien wat jouw voorkeurorde is, noch voor welke andere scholen je jouw kind aanmeldde. De toegang is voor de scholen beperkt tot de volgende gegevens:
  • adres, telefoonnummer en naam van de ouder
  • geboortedatum, RRN van het kind
  • of je kind behoort tot een voorrangsgroep (enkel bij aanmelding in de voorrangsperiode)

Hoe worden de gegevens van uw gezin gecontroleerd?

De controle bestaat uit twee delen:

1. Controle tijdens/na het afsluiten van de aanmeldingsperiode.

Door de beheerder: Voor het toewijzen van de plaatsen, volgens de afgesproken criteria gebeuren volgende noodzakelijke controles:

 • Volledigheid: werden alle velden ingevuld?
 • Dubbele dossiers: één kind kan maar één keer aangemeld worden.
 • Controle op het recht op voorrang.
 • Controle op domicilie in het kader van de afstandsberekening.

Deze controles zijn noodzakelijk voor er kan worden overgegaan tot het toewijzen van de plaatsen. De beheerder kan de opgegeven contactgegevens gebruiken om de aanmelder te contacteren en het dossier te vervolledigen of corrigeren. Zonder toestemming van de aanmelder, wordt een dossier nooit aangepast.

Door de school: na de aanmelding en voor de toewijzing controleert de school de gegevens van de kinderen die met voorrang werden aangemeld: broers/zus, kind van personeel. Deze controles zijn noodzakelijk voor er kan worden overgegaan tot het toewijzen van de plaatsen. De school kan de opgegeven contactgegevens gebruiken om de aanmelder te contacteren.

2. Controle door de school bij inschrijving.

Wanneer je jouw kind gaat inschrijven op school na een toewijzing, kan de school controleren of de ingevulde gegevens correct en volledig zijn. Om de correctheid te bewijzen, kan je volgende documenten meebrengen bij inschrijving:

 • Identiteitsbewijs van je kind;
 • Bewijs van domicilie.

Wanneer een school bij inschrijving vaststelt dat de ingevulde gegevens niet correct zijn, verliest je jouw recht op inschrijving. Vul daarom alle gegevens eerlijk in.

U bent als ouder verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van alle noodzakelijke gegevens.

 

Hoelang worden je gegevens bewaard?

Men bewaart gedurende maximum 10 jaar een dataset in een beveiligde omgeving, die het enkel zal gebruiken in het kader van onderzoek en beleidsopvolging in verband met de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure. Indien deze gegevens zouden worden gekoppeld of gedeeld met andere partijen, dan gebeurt dit enkel nadat hiervoor een protocol wordt afgesloten tussen de betrokken instanties, zoals bedoeld in artikel 8 van het decreet betreffende het elektronisch bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 2018.

 

Waar kan je terecht met vragen over deze gebruikersovereenkomst en privacyverklaring?

Heb je vragen over welke gegevens wij verwerken? Of wil je de opgegeven gegevens laten verbeteren of wissen? Neem contact op met de beheerder: greet.marcelis@ond.vlaanderen.be.

 

Heb je een klacht over het verloop van de aanmeldingsprocedure zelf of het resultaat ervan? Er is een probleem bij het aanmelden of je hebt een klacht over de toewijzing? Neem contact op met de ombudsdienst inschrijvingen via basisschool.aanmelden@vlaanderen.be